Νομική σημείωση

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2013

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της σειράς Lactacyd (η «Ιστοσελίδα»).

Η ιστοσελίδα λειτουργεί από την Omega Pharma Innovation & Development NV («Omega», «εμείς» ή «εμάς»).

Η συγκατάθεσή σας και αλλαγές στη νομική σημείωση

Με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την παρούσα Νομική ειδοποίηση. Η τοποθεσία, το περιεχόμενό της και η παρούσα νομική σημείωση μπορεί να ενημερώνονται ανά τακτά διαστήματα ή να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μετά από αντίστοιχη ενημέρωση ή τροποποίηση, δεσμεύεστε από την εκάστοτε ενημέρωση ή τροποποίηση. Ως εκ τούτου, να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα νομική σημείωση.

Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας

Αυτή η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προορίζεται για χρήση μόνο από κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πράττετε με δική σας ευθύνη.

Δεν αποτελεί πηγή ιατρικών συμβουλών

Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής παρουσιάζονται σε γενική μορφή και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της δεν προορίζονται ούτε συνιστώνται ως υποκατάστατο των επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρική διάγνωση ή θεραπεία. Πάντα να ζητάτε τις συμβουλές του παθολόγου σας ή άλλου ειδικευμένου φορέα παροχής περίθαλψης σχετικά με οποιαδήποτε πάθηση ή θεραπεία. Ποτέ μην αγνοείτε ούτε να καθυστερείτε για τη λήψη ιατρικών συμβουλών, λόγω κάποιας πληροφορίας που διαβάσατε σε αυτή την ιστοσελίδα.

Προϊόν ή/και πληροφορίες υπηρεσίας

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε κάθε χώρα. Η αναφορά σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία δεν σημαίνει ότι το εν λόγω προϊόν ή η υπηρεσία είναι ή θα είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικές ρυθμιστικές απαιτήσεις, ανάλογα με τη χώρα. Τίποτα σε αυτήν την τοποθεσία δεν ερμηνεύεται ως προσφορά ή διαφήμιση για προϊόν ή υπηρεσία που δεν επιτρέπεται στην εν λόγω χώρα.

Πνευματικά δικαιώματα και χρήση των πληροφοριών

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της ανήκουν ή ελέγχονται από την Omega και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να πραγματοποιήσετε λήψη πληροφοριών, όπως κείμενα, εικόνες, ήχο και βίντεο, από την ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, αλλά απαγορεύεται τυχόν τροποποίηση ή περαιτέρω αναπαραγωγή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Δεν μπορείτε να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταδώσετε, επαναχρησιμοποιήσετε ή επαναδημοσιεύσετε την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της. Η Omega δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Εκτός από την περιορισμένη εξουσιοδότηση χρήσης, όπως αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, δεν παραχωρείται σε εσάς άδεια ή άλλο δικαίωμα στην ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες και σήματα σε αυτήν την ιστοσελίδα προστατεύονται από την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε από αυτά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Omega. Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικές μορφές δεν παραχωρούνται ή εκχωρούνται σε εσάς, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Omega.

Αποποίηση εγγυήσεων

Η Omega καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της ακριβή και ενημερωμένα. Ωστόσο, δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η OMEGA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ. Η CHEFARO ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ, ΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥ WORM Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΙ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ.
ΟΥΤΕ Η OMEGA ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ OMEGA PHARMA Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ.
Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ορισμένων εγγυήσεων ή υποχρεώσεων, οι εξαιρέσεις ή περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο

Οποιαδήποτε απαίτηση σχετικά με την παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διέπεται από τη νομοθεσία του Βελγίου. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την αποκλειστική δικαιοδοσία των βελγικών δικαστηρίων.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει αναφορές ή συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Omega και για τους οποίους δεν εφαρμόζεται η νομική σημείωση. Αυτές οι αναφορές ή/και οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και η Omega δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή τις αναφορές ή τους συνδέσμους που περιέχουν. Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επίσκεψή σας σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Σύνδεσμοι με την ιστοσελίδα

Δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση, η βαθιά διασύνδεση, ο κατοπτρισμός ή αναμετάδοση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, ούτε η προσφορά ή χρήση του συνόλου ή τμημάτων της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της σε έναν δικτυακό τόπο τρίτου μέρους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Omega. Αν ενδιαφέρεστε για σύνδεση με την ιστοσελίδα μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας, επίσης, υπόκεινται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτή τη νομική σημείωση:

Omega Pharma Innovation & Development NV
Venecoweg 26
BE-9810 Nazareth
Belgium