Skip to main content

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 29 Σεπτεμβρίου 2021

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Lactacyd ( εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Η διαχείριση της Ιστοσελίδας γίνεται από την ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μια ανώνυμη εταιρεία, συσταθείσα υπό το ελληνικό δίκαιο, που ανήκει στον Όμιλο Perrigo, (εφεξής ως «Omega Pharma», «εμείς» ή «εμάς»).


Η συγκατάθεσή σας και αλλαγές στη νομική σημείωση

Με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης πριν την είσοδο σας στην ιστοσελίδα. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, η χρήση από εσάς σημαίνει αυτόματα την πλήρη αποδοχή των όρων και τη συμφωνία σας να τηρήσετε τους όρους χρήσης, ως εκάστοτε ισχύουν. Εάν δε συμφωνείτε με τους όρους του παρόντος, τότε οφείλετε να μη κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης μπορεί να ενημερώνονται ανά τακτά διαστήματα ή/και να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους σελίδων αυτής για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.


Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας

Αυτή η Ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και προορίζεται για χρήση αποκλειστικώς από κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η πρόσβαση αυτή και η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη.


Περιεχόμενο – Αποποίηση Ιατρικών Συμβουλών

Αυτή η Ιστοσελίδα καθώς και το περιεχόμενό της παρουσιάζονται σε γενική μορφή και παρέχονται με καλή πίστη αποκλειστικά και μόνον για ενημερωτικούς ερευνητικούς, συμβουλευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η Ωμέγα δηλώνει ρητά και ο χρήστης αποδέχεται ότι το υλικό της Ιστοσελίδας, προορίζεται αποκλειστικά για επικοινωνιακούς, ερευνητικούς, συμβουλευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς και οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευσης του εν λόγω περιεχομένου απαγορεύεται σύμφωνα με τους παρόντες.

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της δεν προορίζονται ούτε συνιστώνται ως υποκατάστατο των επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών.

Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρική διάγνωση ή θεραπεία.

Πάντα να επιδιώκετε ιατρικές συμβουλές ή συμβουλές άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας ή ειδικευμένου φορέα παροχής περίθαλψης πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση ή προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή παραλείψετε να προβείτε σε κάποια ενέργεια που σχετίζεται με ιατρικό πρόβλημα ή ζήτημα που ίσως έχετε, τώρα ή στο μέλλον σχετικά με οποιαδήποτε πάθηση ή θεραπεία.

Ποτέ μην αγνοείτε ούτε να καθυστερείτε τη λήψη ιατρικών συμβουλών, λόγω κάποιας πληροφορίας που διαβάσατε σε αυτή την ιστοσελίδα.

Πνευματικά δικαιώματα και χρήση των πληροφοριών

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εμπορικών σημάτων, των περιεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της Ιστοσελίδας, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Perrigo και προστατεύονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να κάνετε λήψη πληροφοριών, όπως κείμενα, εικόνες, ήχο και βίντεο, από την ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, αλλά απαγορεύεται τυχόν τροποποίηση ή περαιτέρω αναπαραγωγή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, όπως εμφανίζεται και εμπεριέχεται κάθε φορά στη διαδικτυακή διεύθυνση, η ενσωμάτωση ή η αντιγραφή του σε οποιοδήποτε υλικό φορέα, με οποιοδήποτε τρόπο (φωτοτυπικό, ηλεκτρονικό, με μεταφορά σε σκληρό δίσκο, με παράγωγη νέας ιστοσελίδας η με άλλους τρόπους) με σκοπό την προσέλκυση άλλων χρηστών (internet ή intranet) και η εμπορία στοιχείων που υπάρχουν σε αυτό το διαδικτυακό τόπο χωρίς γραπτή άδεια της Omega Pharma. Επομένως, δεν μπορείτε να πωλήσετε, αντιγράψετε, αποθηκεύσετε, διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσθέσετε, αποσυναρμολογήσετε, μετατρέψετε σε άλλη μορφή, μεταδώσετε, επαναχρησιμοποιήσετε ή αναδημοσιεύσετε την Ιστοσελίδα ή/και το περιεχόμενό της.

Απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλλαγών σε οποιαδήποτε από τις δηλώσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων σημείων που ενδέχεται να συνοδεύουν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Η Omega Pharma δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

Εκτός από την περιορισμένη εξουσιοδότηση χρήσης, όπως αναφέρεται στην παρούσα ενότητα, δεν παραχωρείται σε εσάς άδεια ή άλλο δικαίωμα στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, τίποτα από το παρόν δε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παροχή οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος για χρήση δυνάμει των πνευματικών δικαιωμάτων Omega Pharma.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, ονόματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών, πατέντες, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, σχέδια, τεχνογνωσία, εμπιστευτικές πληροφορίες (είτε έχουν καταχωρηθεί είτε όχι), εμπορικές επωνυμίες καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτήν την Ιστοσελίδα προστατεύονται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε από αυτά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Omega Pharma.

Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, ονόματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών και εμπορικές επωνυμίες δεν παραχωρείται ή χορηγείται σε εσάς, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Omega Pharma.

Αποποίηση εγγυήσεων

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η OMEGA PHARMA OΥΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Η ΕΞΟΔΑ Η ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ Η ΑΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ), ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ, ΤΥΧΑΙΑΣ Η’ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ.

Η Omega Pharma καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διατηρήσει την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της ακριβή και ενημερωμένα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να βασίζεστε στην παρούσα Ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής (π.χ. ιατρικής) συμβουλής και δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ».

Η OMEGA PHARMA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ.
Η OMEGA PHARMA ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ, ΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥ WORM Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΙ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΛΑΘΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Η ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΤΙΘΕΝΤΑΙ.
Η OMEGA PHARMA δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία λόγω τεχνικού η άλλου προβλήματος στην πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Πεδίο Xρήσης της Ιστοσελίδας

Έχουμε φροντίσει ώστε αυτή η Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Παρόλο που οι πληροφορίες αυτής της Ιστοσελίδας είναι προσβάσιμες σε χρήστες εκτός της ελληνικής επικράτειας, ειδικά οι πληροφορίες που αναφέρονται στα προϊόντα της Omega Pharma, προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από τους κατοίκους της Ελλάδος σε διαφορετική περίπτωση η πρόσβαση αυτή και η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη. Άλλες χώρες μπορεί να έχουν νόμους, νομοθετικές προβλέψεις και ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αυτή η Ιστοσελίδα πιθανόν να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που έχουν δημιουργηθεί από διάφορα τμήματα και θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου της Omega Pharma που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Οι διαδικτυακοί τόποι αυτοί μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που είναι κατάλληλες μόνο για τη χώρα προέλευσής τους. H Omega Pharma επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Οποιαδήποτε τυχόν προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτή απαγορεύεται, θεωρείται ότι δεν έχει γίνει.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο

Οποιαδήποτε απαίτηση ή διένεξη σχετικά με την παρούσα Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Η Omega Pharma διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε ένδικο μέσο προβλεπόμενο από το δίκαιο, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Πιθανή αποτυχία της Omega Pharma να εκτελέσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης δεν συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή διάταξης. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε θα πρέπει να αποκοπεί και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εφαρμοσιμότητα των Όρων Χρήσης. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, η διάταξη αυτή θα θεωρείται τροποποιήσιμη στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό έτσι ώστε η διάταξη αυτή να μην κρίνεται πλέον άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, και οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ερμηνεύονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πρόθεση που επιδιώκεται με τους παρόντες όρους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στην εν λόγω δικαιοδοσία. Κάθε τέτοια τροποποίηση, μη εγκυρότητα ή μη εφαρμοσιμότητα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά, τόσο σε τέτοια διάταξη όσο και σε τέτοια δικαιοδοσία.

Η Omega Pharma μπορεί να εκχωρήσει την κυριότητα, τον έλεγχο, ή άλλα δικαιώματα της ιστοσελίδας σε οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας δεν μπορούν να εκχωρηθούν χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Omega Pharma. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν παρέχει σε οποιοδήποτε τρίτο δικαίωμα αποζημίωσης και δικαστική αξίωση για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές ή συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Omega Pharma και για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης. Αυτές οι παραπομπές ή/και οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση η Omega Pharma δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή βλάβες που προκύπτουν από αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή τις αναφορές ή τους συνδέσμους που περιέχουν.

Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επίσκεψή σας στους άλλους δικτυακούς τόπους.

Σύνδεσμοι με την Ιστοσελίδα

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σε πλαίσιο, η βαθεία ζεύξη, ο κατοπτρισμός ή αναμετάδοση της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, ούτε η παράθεση ή χρήση του συνόλου ή τμημάτων της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της σε έναν δικτυακό τόπο τρίτου μέρους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Omega Pharma.

Αν ενδιαφέρεστε για σύνδεση με την Ιστοσελίδα μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies.
Στην εταιρεία Omega Pharma, προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας www.lactacyd.gr χρησιμοποιώντας υπεύθυνα τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτής. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να διαφυλάσσουμε την ιδιωτικότητά σας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Παρακαλείσθε σε κάθε περίπτωση όπως διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη συμμόρφωση της Omega Pharma στην κείμενη νομοθεσία. Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

Στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που αποστέλλεται από το διακομιστή web μας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα.
Τα cookies παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα για την ιστοσελίδα (π.χ. με το να θυμούνται τη γλώσσα προτίμησής σας) και μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας, ώστε να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και σελίδων της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο (π.χ. Internet Explorer ή Netscape Navigator). (Ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies.).

Ειδικότερα, στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα εξής cookies: Τεχνικώς απαραίτητα Cookies, Google Analytics cookies, Performance cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε παρακάτω την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον Η/Υ σας από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Όπως και άλλοι διαδικτυακοί τόποι, έτσι και η Omega Pharma μπορεί να συλλέγει διευθύνσεις IP αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους, για να αναλύσει τις συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τη χρήση των διαδικτυακών τόπων. Η διεύθυνση IP δεν συνδέεται με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης:

Συντάκτης:
Ωμέγα Φάρμα Ελλάς Α.Ε.
Αριστοτέλους 19-21
144 61 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 8188900

Email: BCHGRcontact@perrigo.com